My first international experience

MOJE PRVO MEĐUNARODNO ISKUSTVO

Zdravo, moje ime je Andim, ja sam iz Turske, još 2019. godine bio sam u Austriji, u Beču i to je bila moja prva studijska sesija sa organizacijom Venzo. To je bila studijska sesija o tome kako da vodimo kampanju, kako da ih organizujemo i kako da...