Digitalne komunikacione strategije

Digitalne komunikacione strategije

Dobrodošli u Vodič Mobilnost za mlade za kreiranje strategija digitalne komunikacije koje će podići svest mladih o važnosti aktivnosti mobilnosti mladih i dodatno povećati njihov angažman u vašim aktivnostima.

Mini komunikacione strategije

Ovde možete pronaći naše mini komunikacione strategije napravljenje tokom projekta Algoritam za mobilnost

Komunikaciona strategija za ciljnu grupu - Mladi iz ruralnih sredina

Saznaj više

U

Komunikaciona strategija za ciljnu grupu – Mladi pripadnici manjina u društvu

Saznaj više

Komunikaciona strategija za studente

Saznaj više

Komunikaciona strategija za ciljnu grupu - mladi volonteri

 

Saznaj više

Komunikaciona strategija za ciljnu grupu - Mladi sa smanjenim finansijskim mogućnostima

 

Saznaj više

Komunikaciona strategija za ciljnu grupu - Mladi ljudi na školovanju izvan svojih rodnih mesta

Saznaj više