MEĐUNARODNI PROGRAMI ZA RAZMENE MLADIH

Postoji mnogo međunarodnih programa mobilnosti koji su osmišljeni da mladima pruže priliku da učestvuju u različitim aktivnostima širom Evrope. Na ovoj stranici ćemo vas upoznati sa najvažnijim i najpopularnijim koji su trenutno aktivni na starom kontinentu. Stotine hiljada mladih ljudi je učestvovalo i kroz njih steklo dragoceno životno iskustvo.

ERAZMUS+

Erazmus+ je program Evropske unije osmišljen da olakša sprovođenje obrazovnih, obuka, omladinskih i sportskih razmena širom Evrope. U ovom programu mogu učestvovati studenti, mladi ljudi, aktivisti, volonteri, nastavnici, predavači, omladinski radnici i sportski radnici. Svake godine više od 100.000 organizacija implementira oko 25.000 Erazmus+ projekata sa skoro 900.000 učesnika. Ovo čini Erazmus+ najvećim i najpoznatijim međunarodnim programom mobilnosti.

EVROPSKA OMLADINSKA FONDACIJA

Evropska omladinska fondacija je fond koji je osnovao Savet Evrope 1972. godine sa ciljem da pruži finansijsku podršku u sprovođenju omladinskih aktivnosti koje promovišu toleranciju, pomirenje, mir, saradnju i razumevanje na evropskom kontinentu. EIF je odigrao veliku ulogu u razvoju savremenih metodologija rada sa mladima, koje koriste omladinski radnici širom sveta. Program je otvoren za mlade ljude i omladinske radnike iz svih 47 država članica Saveta Evrope, plus Belorusije i Kazahstana.

REGIONALNA KANCELARIJA ZA SARADNJU MLADIH (RYCO)

Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO) je međunarodna organizacija osnovana sa ciljem da promoviše mir, pomirenje i saradnju između društava Zapadnog Balkana kroz podršku omladinskim aktivnostima i razmenama u ovom regionu. RICO je formiran 2017. godine i nudi podršku aktivnostima razmene koje sprovode organizacije iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije, Severne Makedonije i Kosova*. Učesnici moraju doći i aktivnosti moraju biti sprovedene na Zapadnom Balkanu.

EVROPA ZA GRAĐANE

Evropa za građane je program Evropske unije kreiran 2006. godine sa ciljem da unapredi saradnju između ljudi različitog etničkog, kulturnog, rasnog i verskog porekla u Evropi promovisanjem zajedničkih evropskih vrednosti i podsticanjem građana da aktivno učestvuju u demokratskim procesima na evropskom nivou. Aktivnosti razmene koje se realizuju u okviru ovog programa usmerene su na izgradnju evropskog građanstva, međunarodnu saradnju i upoznavanje mladih sa značajem njihovog učešća u procesima donošenja odluka.

KREATIVNA EVROPA

Kreativna Evropa je program Evropske unije osnovan u cilju promocije i zaštite evropskog kulturnog nasleđa i njegove raznolikosti, kao i podrške održivom rastu i razvoju kulturnog i kreativnog sektora u Evropi. Aktivnosti razmene u okviru programa Kreativna Evropa imaju za cilj povezivanje umetnika, kulturnih operatera i drugih ljudi koji se bave kulturom sa celog kontinenta u cilju jačanja njihovih kreativnih potencijala i izgradnje osećaja pripadnosti zajedničkom evropskom kulturnom prostoru.