Definisanje ciljeva koje želimo da iskomuniciramo kroz naše poruke

KAKO DEFINISATI CILJEVE KOMUNIKACIJE?

Okupite tim i pokušajte da odgovorite na pitanja: Šta želimo da postignemo sa svakom konkretnom porukom? Koje teme bi privukle mlade iz ruralnih područja da učestvuju u mobilnosti mladih?

Na primer, svesni smo da su mladi iz ruralnih područja zainteresovani za međunarodna iskustva, razvijanje socijalnog kapitala kroz druženje sa vršnjacima i sticanje znanja koja su im potrebna da učestvuju u izgradnji društva.  Dakle, u nekim porukama potrebno je naglasiti, na primer priliku za stvaranje međunarodne mreže prijatelja kroz naše programe.

Ako želimo biti precizniji možemo dodati neki ciljani broj koji želimo postići. Na primer, istaknite mogućnost stvaranje međunarodne mreže prijatelja u privlačenju 5 novih učesnika u naš program mobilnosti mladih. Međutim, imajte na umu da ciljevi moraju biti realni, ne precenjujte svoje mogućnosti, ali ih nemojte ni potceniti.

Zapamtite - nemojte mešati komunikacione ciljeve sa ciljevima samog projekta/programa koji vodite.

Evo nekoliko primera nekih opštih komunikacionih ciljeva koje možemo koristiti u strategiji:

Promovisanje ličnih odnosa koji se mogu ostvariti od prilika za mobilnost

Motivisati mlade iz ruralnih sredina da učestvuju u programu mobilnosti za učenike.

Uključivanje mladih iz ruralnih područja da aktivno učestvuju u objavama na društvenim mrežama o definisanoj aktivnosti

Promovisanje jedinstvenosti iskustva koje mladi iz ruralnih područja mogu dobiti učešće na aktivnostima mobilnosti

Informisanje mladih iz ruralnih područja o mogućnostima za pokrivanje troškova