Definisanje ciljeva koje želimo da iskomuniciramo kroz naše poruke

KAKO DEFINISATI CILJEVE KOMUNIKACIJE?

Okupite tim i pokušajte da odgovorite na pitanja: Šta želimo da postignemo sa svakom konkretnom porukom? Koje teme bi privukle mlade iz konkretne manjinske grupe da učestvuju u programima mobilnosti mladih?

Na primer, svesni smo da su mladi koji su pripadnici manjinskih grupa koji najčešće ne učestvuju u programima mobilnosti mladih ne razumeju benefite od takvog učešća ili nisu sigurni kakve bi odnose imali sa drugim učesnicima. Upoznavanje sa motivima koji su važni vašoj ciljnoj grupi, kako njihovim potrebama, tako i njihovim problemima, pomoći će vam da prilagodite poruku ciljnoj grupi.

Ako želimo biti precizniji možemo dodati neki ciljani broj koji želimo postići. Na primer, istaknite da je ciljani broj mladih iz manjinskih grupa na vašoj prilici za mobilnost 5, te da do tog broja novih učesnika želite stići kroz komunikacionu strategiju. Međutim, imajte na umu da ciljevi moraju biti realni, ne precenjujte svoje mogućnosti, ali ih nemojte ni potceniti. Zapamtite - nemojte mešati komunikacione ciljeve sa ciljevima samog projekta/programa koji vodite.

Evo nekoliko primera nekih opštih komunikacionih ciljeva koje možemo koristiti u strategiji:

Osnaživanje mladih iz manjinske grupe da postanu deo zajednice mladih koji učestvuju u prilikama za mobilnost   

Uključivanje mladih na školovanju izvan svojih rodnih mesta da aktivno učestvuju u objavama na društvenim mrežama o definisanoj aktivnosti

Informisanje mladih pripadnika manjinskih grupa o benefitima koje mogu ostvariti od prilika za mobilnost za svoju zajednicu 

Naglašavanje ličnih benefita od prilika za učešće u mobilnostima