Prepoznavanje ciljne grupe

KAKO PREPOZNATI CILJNU GRUPU U VAŠEM SLUČAJU?

Nakon što definišemo komunikacione ciljeve, moramo identifikovati određene grupe bitne za naše ciljeve. Pokušajte da odgovorite na pitanje: Koje su glavne odlike naše ciljne grupe? Koji ljudi su bitni za cilj koji želimo postići?

Do manjinskih grupa nekad je teško doći zbog jezika, geografije, kulturnih perspektiva ili verskih razlika. Možete prikupiti neke lokalne demografske podatke koji su vam dostupni kako bi vam pomogli da saznate više o starosti, etničkoj pripadnosti/rasi, posebnim potrebama, verskim preferencijama i geografskoj distribuciji grupa koja vas zanima.

Mladi pripadnici manjinskih grupa su najčešće mladi koji su druge boje kože u odnosu na većinsku populaciju, imaju migrantsku pozadinu, pripadnici su LGBTQ populacije, ili su mladi koji su deo sistema za socijalnu brigu. Identifikujte manjinsku grupu koja je vaša ciljna grupa i pokušajte da izlistate sve karakteristike te ciljne grupe. 

Upoznavajući ih, bićete u prilici da napravite poruke koje na najbolji mogući način odgovaraju na njihove potrebe i probleme.

Kako bismo povećali angažman svojih komunikacionih kanala, kontaktirajte organizacije i udruženja koja okupljaju mlade iz manjinskih grupa i zamolite ih da podele i podrže objave. Ovo su grupe/organizacije koje nam mogu pomoći:

Centre za socijalni rad

Društveno angažovane grupe

Narodne biblioteke

Organizacije civilnog društva

Relevantne fondacije

Verske organizacije

Grupe za rad u zajednici

Za lakše snalaženje možete koristiti sledeću tabelu: (prvi red čine primeri)