Prepoznavanje ciljne grupe

KAKO PREPOZNATI CILJNU GRUPU U VAŠEM SLUČAJU?

Nakon što definišemo komunikacione ciljeve, moramo identifikovati određene grupe bitne za naše ciljeve. Pokušajte da odgovorite na pitanje: Koje su glavne odlike naše ciljne grupe? Koji ljudi su bitni za cilj koji želimo postići?

Nakon što definišemo komunikacione ciljeve, moramo identifikovati određene grupe bitne za naše ciljeve. Pokušajte da odgovorite na pitanje: Koje su glavne odlike naše ciljne grupe? Koji ljudi su bitni za cilj koji želimo postići?

Ako želite da uključite mlade volonterenajvažnije je da shvatite da su oni otvoreni za nove ideje koje dolaze od drugih generacija. Mladi volonteri su takođe otvorenog uma, energični, tehnološki pismeni i uživaju u aktivizmu više od svojih vršnjaka.

Takođe je važno napomenuti da su mnogi mladi volonteri usredsređeni na karijeru i traže mogućnosti obuke i sticanja veština u zamenu za uloženo vreme. Konačno, mnogi mladi volonteri (ne svi) moraju da ispune radne sate u javnom interesu radi boljeg uspeha u školi ili drugih vannastavnih aktivnosti u kojima učestvuju.

Kako bismo povećali aktivnost svojih komunikacionih kanala, kontaktirajte organizacije i udruženja koja okupljaju mlade volontere i zamolite ih da podele i podrže naše objave. Ovo su grupe/organizacije koje nam mogu pomoći:

volonteri

lokalni mediji

volonterska udruzenja

volonterski centri

volonterske organizacije

Za lakše snalaženje možete koristiti sledeću tabelu: (prvi red čine primeri)