Dobro došli na Youthmobility.org

Registrujte se ovde

Registracioni formular

Registrovanjem vaše organizacije i kreiranjem njenog profila na ovoj platformi, moći ćete da doprete do velikog broja potencijalnih učesnika deljenjem poziva za vaše aktivnosti mobilnosti. Kada popunite formular, mi ćemo verifikovati vaše podatke i poslati vam mejl sa potvrdom. Nakon toga ćete moći da se prijavite na svoj profil, uredite ga i objavite pozive za aktivnosti.

  • Podaci o nalogu

  • Organizacioni podaci

    Here you can edit your organizations data
  • Upload
  • Upišite svoju adresu elektronske pošte
  • Odgovorna osoba

  • Profili na društvenim mrežama

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Pregledajte odgovore na pitanja koja se najčešće postavljaju o platformi i šta ona nudi omladinskim organizacijama i mladima.

Da li moja organizacija mora biti iz Evrope da bih se registrovala?

DA. Trenutno YouthMobility.org radi samo na promociji mogućnosti mobilnosti mladih u Evropi, tako da vaša organizacija mora biti locirana u nekoj od evropskih zemalja.

Da li je registracija na sajtu i korišćenje njegovih usluga besplatna?

DA. Sve usluge koje nudi platforma YouthMobility.Org su besplatne kako za mlade tako i za omladinske organizacije.

Da li će moj nalog biti aktivan čim popunim formular za registraciju?
NE. Da bi vaš nalog bio u funkciji, moraćemo da proverimo i verifikujemo vaše podatke. Ovaj proces može trajati do 24 sata. Kada vaši podaci budu verifikovani, bićete obavešteni putem e-pošte i moći ćete da koristite sve funkcije platforme. 
Da li će ova platforma čuvati podatke o podnosiocima zahteva za pozive za razmenu mladih koje je objavila moja organizacija?

Ne. Obrasce za prijavu za vaše aktivnosti mobilnosti ćete ugraditi sa svog naloga Google Forms kada objavite pozive na platformi.