Fizička bezbednost učesnika

Fizička bezbednost i dobrobit učesnika u omladinskoj razmeni neophodna je za uspešnu implementaciju svih aktivnosti. Omladinske organizacije i njihovo osoblje odgovorni su za sprovođenje potrebnih koraka, mera i protokola koji imaju za cilj smanjenje rizika za učesnike.

U ovom poglavlju ćemo vas sprovesti kroz jednostavnu listu zadataka osmišljenih da pomognu očuvanju fizičke bezbednosti učesnika u internacionalnim aktivnostima.

  • Prilikom odabira prostora u kom će se održavati vaš događaj, uzmite u obzir sledeće faktore:
   • Kvalitet smeštaja (higijenski uslovi, dostupnost hrane za osobe sa posebnim zahtevima u ishrani, broj kreveta u sobama, veličina i oprema u prostoriji za rad, kvalitet internet veze),
   • Dostupnost hitnih službi (policije, vatrogasne službe ili hitne medicinske pomoći),
   • Podaci o bezbednosti prostora (proverite da li postoji značajno prisustvo kriminala),
   • Procenite koliko je lako za učesnike da dođu do prostora u kom se događaj održava koristeći najekonomičnije načine transporta kao što su autobusi ili vozovi.
  • Prilikom odabira učesnika organizujte proces regrutacije tako da eliminišete učenike sa potencijalno ekstremističkim ideologijama.
  • Tražite od učesnika relevantne informacije o zdravlju koje mogu da utiču na njihovo učešće u vašim aktivnostima. Veoma je važno da kao organizator budete svesni da li vaši učesnici imaju neke hronične bolesti ili bilo koje druge posebne potrebe. Dobijeni podaci o zdravlju učesnika moraju se držati u strogoj tajnosti i dele se samo sa zdravstvenim radnicima ili drugim ljudima koji su zaduženi za bezbednost učesnika.
  • Nakon odabira, pošaljite učesnicima detaljne informacije o agendi treninga, smeštaju, organizaciji putovanja, pravilima ponašanja i druge neophodne informacije.
  • Uvek zahtevajte da učesnici mlađi od 18 godina imaju pismenu saglasnost roditelja/staratelja za učešće na događaju.
 • Upoznajte sve učesnike sa pravilima ponašanja čim aktivnosti u okviru razmene počnu i informišite ih o posledicama kršenja ovih pravila.
 • podelite kontakte hitnih službi učesnicima. Takođe, bar jedna osoba iz organizacionog tima treba da da svoje kontakt podatke učesnicima razmene kako bi mogli da joj se obrate u slučaju nužde.
 • Ako neki od učesnika razmene ima ozbiljne alergije na hranu, pobrinite se da je hrana koja ima se servira u smeštaju bezbedna za njih.
 • Zamolite učesnike da se ponašaju odgovorno tokom slobodnog vremena, posebno kada je u pitanju konzumacija droge i alkohola.
 • Posavetujte učesnike da ne nose sa sobom veće sume novca i objasnite im koje delove grada treba da izbegavaju tokom noći.
 • Kada učesnici napuste aktivnosti proverite da li su svi bezbedno stigli na svoje destinacije.
 • Sprovedite evaluaciju o tome da li primenjeni bezbednosni protokoli u vašoj organizaciji treba da se ažuriraju ili izmene na osnovu iskustva stečenih tokom protekle aktivnosti.